Ten totiž uspořádal akci s názvem Plná miska jídla pro ježky, v rámci níž sem mohli lidé nosit krmení pro malé bodlináče. Díky obyvatelům Novoborska se pak podařily nashromáždit tři plné krabice, které byly předány Záchranné stanici pro handicapované živočichy FALCO Dolní Týnec.

Kromě jednotlivých dárců se do pomoci ježkům zapojily i třídní kolektivy místních základních škol.

„Velké poděkování patří zejména všem žákům a učitelům základní školy v Arnultovicích a třídě 2. A ze Základní školy U Lesa. Se značným ohlasem se akce setkala i u zaměstnanců Městského úřadu Nový Bor. Přispělo ale také mnoho dárců z řad novoborských obyvatel," sdělila Jitka Kopčáková, vedoucí OŽP s tím, že zúčastněným školním třídám byly za jejich aktivní přístup k ochraně životního prostředí předány upomínkové certifikáty a drobné dárky.