O tom, kdo bude mít tu čest rozsvítit svým dílem jeho budovu, rozhodne porota výtvarné soutěže vyhlášené obecně prospěšnou společností Spacium ve spolupráci s Libereckým krajem.

Odborným garantem a partnerem soutěže je uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově. „Do soutěže se s návrhy zapojí samozřejmě i naši studenti. V každém případě by mělo jít o umělecké dílo citlivé a přiměřené prostředí, kde by mělo být umístěné," říká ředitel šenovské školy Pavel Kopřiva.

Umělecké školy mohou odevzdat vždy maximálně pět soutěžních návrhů světelných objektů, každá se jen za účast může těšit na finanční odměnu ve výši 5 tisíc korun. Na odměny pro oceněné návrhy je určená částka 100 tisíc korun. O rozdělení sumy rozhodne odborná porota. V ní usedne vedle významných českých sklářů, architektů, výtvarných pedagogů a dalších osobností odborné veřejnosti také hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Smyslem projektu a soutěže není pouze samotné vytvoření uměleckého díla a jeho umístění v budově hospice, ale také seznámení mladých lidí a širší veřejnosti s problematikou paliativní péče," připomněl Půta.

Soutěžní návrhy musí školy odevzdat nejdéle do 4. září na Krajský úřad Libereckého kraje.