Kaplička, kterou najdeme při červeně značené tzv. Máchově stezce ve směru na Bezděz, dostala nový kabát v podobě střechy i izolace a přibyly také bezpečnostní mříže, které zamezí krádeži jejího vybavení. Do kapličky ještě město umístí malovaný mariánský obraz. Oprava stála přes 55 tisíc korun.

Kompletní obnovou prošel také Pomník smíření ve Svojsíkových sadech, který byl odhalen v září roku 1928 jako Pomník padlým v první světové válce. Kamenný pomník bylo potřeba očistit, zafixovat, barevně upravit a zakonzervovat skalisko. Přibyly tři pamětní desky a úpravou prošlo i přístupové schodiště. Z okolí památky zmizely volně ležící kameny, které tak nebudou svádět případné vandaly k ničení památníku.

Radnice do budoucna uvažuje o revitalizaci celé okolní zeleně, aby trochu zapomenutý pomník dostal zpět punc památného místa.

Devítitunový masivní blok křemence a čtyři malé skalní úlomky, které symbolizují válečná léta 1914-1918, skrývá zajímavou historii. Po první světové válce byla sejmuta deska se jmény padlých občanů, neboť obsahovala i jména německých obyvatel.

Pomník poté léta chátral a s jeho obnovou se začalo na popud rodáků žijících v Německu na konci 90. let minulého století.

Na dvou obnovených deskách se při slavnostním odhalení v srpnu roku 2001 objevil český i německý nápis „Na památku padlým a obětem obou světových válek", proto památka dostala název Památník smíření.