Pavilon D se stal jednou z největších letošních investic města Česká Lípa, když vyšel na 12 milionů korun. Původní budova šla k zemi a na jejím místě vyrostla nová, kapacitně větší. V ní jsou čtyři moderní učebny, dvě rehabilitační místnosti, kuchyňka a další potřebné zázemí. „Chtěla bych městu poděkovat a upřímně říkám, že neznám město, které by se tak staralo a vytvářelo podmínky pro naše handicapované děti, jako Česká Lípa,“ říká ředitelka školy Jindřiška Pomikálková.

Školu Jižní navštěvují tělesně a mentálně handicapované děti a přestavbu bezbariérového areálu zahájilo město již v roce 2007 rekonstrukcí pavilonu A. V letech 2010 a 2011 pak proběhla rekonstrukce dalších dvou částí.

Tento pavilon je už nyní minulostí. V minulém týdnu byl zdemolován a na jeho místě bude stát pavilon nový a kapacitně větší.
Jaro by děti ze základní školy Jižní měly přivítat v novém pavilonu

Ani novým pavilonem dokončeným letos ale modernizace areálu na sídlišti Pod Holým vrchem nekončí. „Je projekčně připravena rekonstrukce pavilonu F, dalšího školního objektu, která navazuje na postupnou modernizaci Speciální školy Jižní. V tomto pavilonu plánujeme zřízení školní jídelny a výdejny, dvou oddělení družiny a zázemí učitelů, které v tomto areálu zcela chybí,“ sdělil místostarosta Juraj Raninec.

„Jsem velmi ráda a v podstatě jsem na to pyšná, že jako jediné město v Libereckém kraji odborně vzděláváme také autistické děti. Do provozu školy ročně investujeme čtyři miliony korun. Škola je dnes na takové úrovni péče, že k nám přicházejí děti z celého regionu. Pokračujeme v postupné přestavbě a výsledkem už dnes je skutečně důstojný, moderní areál pro handicapované děti,“ dodala starostka.

Žáci 1. A ze ZŠ Kamenický Šenov.
Naši prvňáci ze ZŠ Kamenický Šenov a ZŠ Práchneň