Lékaři tak získají kvalitnější ultrazvukový obraz určitých srdečních struktur, které není možné kvalitně vyšetřit přiložením ultrazvukové sondy na hrudník a také to, že některé srdeční struktury je možné vidět jen z tohoto přístupu.

„U pacientů můžeme například podrobněji prohlédnout srdeční struktury, identifikovat krevní sraženiny v různých částech srdečních dutin u nemocných se srdeční arytmií a před její léčbou elektrickým výbojem a při chlopenních vadách,“ vysvětluje primářka interního oddělení MUDr. Romana Balková. „Hodí se k diagnostice zánětu nitroblány srdce a dále i u nemocných, kteří jsou při běžném hrudním echu nepřehlední.“

Podle primářky Balkové NsP Česká Lípa v minulosti sice již měla podobný přístroj, ale neměla ještě nikdy jícnovou sondu. „Jícnová sonda byla po letech našich intervencí zakoupena až v letošním létě,“ říká primářka Balková. Jak předpokládá, o vyšetření bude velký zájem, neboť jícnová sonda je v našem okrese pouze na jediném pracovišti. Přestože dnes náleží k základním vyšetřovacím metodám v kardiologii.

Komplikace jsou velmi vzácné

V českolipské nemocnici je tímto vyšetřováním pověřena MUDr. Věra Stojová, která se v metodě proškolila v pražské Nemocnici Na Homolce a již léta provádí transtorakální echo. „Plánujeme samozřejmě proškolit i další lékaře. Těšíme se rovněž na další spolupráci se všemi lékaři z okresu při diagnostickém procesu u našich společných pacientů a chystáme pro ně na leden informativně - diskusní seminář,“ podotýká primářka Balková.

Komplikace výkonu jsou velmi vzácné a v naprosté většině je možné jim předejít. Výhodou tohoto vyšetření je, že nezatěžuje pacienta zářením a výsledek mají lékaři ihned k dispozici. Některé srdeční struktury, například chlopně, nelze jinými vyšetřovacími metodami dostatečně podrobně zobrazit.
„Pacienti se vyšetření jícnu bát rozhodně nemusí. Před vyšetřením jen nesmějí čtyři hodiny jíst a pít, jiná zvláštní příprava není nutná,“ uklidňuje zdravotní sestra Jaroslava Truchlíková.

Méně příjemné pro pacienta je zejména zavedení sondy, manipulace se sondou znamená již minimální nelibost. Po podepsání informovaného souhlasu je pacientovi zavedena tenká jícnová sonda ústy do jícnu, pacient se položí, dostane zklidňující injekci, je -li třeba ke ztlumení dávivého reflexu, a již se může začít vyšetřovat.

Pacient bezprostředně po vyšetření nesmí pouze řídit motorové vozidlo do doby, než vyprchá vliv uklidňujícího léku.