Šumění, pískání a vesmírné „cvrlikání". Hudbu sfér teď zachycují prostřednictvím desetimetrové paraboly přístroje na ionosférické observatoři v Panské Vsi u Dubé na Českolipsku.

Zvuky z vesmíru sem vysílají dvě družice, které v tandemu prolétávají neviditelné radiační pásy Země a které sestrojil a na oběžnou dráhu vyslal americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku NASA.

Observatoř na Českolipsku je totiž součástí amerického projektu RBSP (Radiation Belt Storm Probes), na kterém se podílí jako jedna ze dvou světových observatoří. Družice RBSP mají na palubě také přístroj, který zachycuje zvuky, slyšitelné radiové vlny, vydávané zemskou magnetosférou.

Vesmírný chór

Jak zpívá Země, v sobotu čeští vědci přehrávali zájemcům během dne otevřených dveří na observatoři v Panské Vsi.

„Družice, pracující ve dvojici, vysílají dva druhy dat. Rychlá data si stahuje přímo NASA, podrobnější přehledová data sbíráme při přeletu družic buďto u nás v Panské Vsi, anebo to dělají kolegové na univerzitě v Jižní Koreji," popisuje František Hruška, vedoucí oddělení horní atmosféry Ústavu fyziky atmosféry a člen „posádky" z observatoře na Českolipsku.

Vesmírný chór je podle něj známý už delší dobu. „Tyto zvuky se dají snadno zachytit pomocí rádiových přijímačů. Znějí podobně jako ptačí cvrlikání. To připomínají ještě něčím jiným nejčastěji se dají zachytit brzy zrána," popsal Hruška.

Observatoř a telemetrická stanice Panská Ves u Dubé pořádala v sobotu den otevřených dveří. Podle něj tuto „sférickou hudbu" slyšitelnou lidským uchem vydávají energetické částice v zemské magnetosféře. Ta zase ovlivňuje (a je zpětně ovlivňována) radiačními pásy, na jejichž poznání je právě zaměřený projekt RBSP.

Van Allenovy pásy

Mise RBSP umístila dva totožné satelity na nepravidelné oběžné dráhy kolem Země: na nejbližším bodě jsou od Země vzdálené 603 kilometrů, nejdál se dostanou na 32 186 kilometrů. Během své pouti satelity prolétávají takzvanými Van Allenovými pásy, vnitřními i vnějšími. Přitom budou zkoumat částice, z nichž se pásy skládají a současně budou pozorovat, co se v pásech vlastně děje.

„To, že dvě družice pracují v tandemu, je vlastně český vynález. Poprvé se tento fenomén totiž použil u české družice Magion 1, která nesla stejné přístroje jako mateřská družice, jež ho vynesla na oběžnou dráhu. Výsledkem byla mnohem plastičtější data, která jsme i tehdy přijímali tady na Českolipsku, protože Panská Ves byla řídicím stanovištěm pro celý program Magion," doplnil František Hruška. „Dnes se podle tohoto vzoru plánují celé letky družic."

Obě družice vykonají jeden oběh Země za zhruba devět hodin. Podle českých vědců je unikátní, že operují přímo uvnitř radiačních pásů, kde působí nabité částice magnetického pole Země i nabité částice ze sluneční sféry. „Družicové projekty se této oblasti dříve spíše vyhýbaly, protože v moři částic docházelo velmi často k poruchám přístrojů a tím ke znehodnocení nebo předčasnému končení projektů," vyzdvihl František Hruška.

Českolipská „posádka" dostává z NASA pravidelné rozpisy, od kdy do kdy mají družice sledovat. „Někdy je to hodina denně, někdy šest hodin". Data se přímo na Panské Vsi dekódují a posílají do NASA, kde z nich záhy připravují různé grafy a tabulky dostupné i českým vědcům.