Městské slavnosti, hudební festivaly, obecní tancovačky nebo oslavy významných sportovních úspěchů, zkrátka akce, které se mohou protáhnout přes 22. hodinu. Ty musejí od 1. října města a obce nejen na Českolipsku explicitně povolit na jednání zastupitelstva.

Pro jejich pořadatele tím tedy vzniká povinnost přednést svůj požadavek nejpozději před jednáním zastupitelstva, které akci předchází. Některé obce již schválily nové obecně závazné vyhlášky (OZV), které dopředu počítají s tradičními akcemi. Naposledy se tak stalo v České Lípě při zasedání zastupitelstva na konci října.

„Obyvatelé díky OZV budou vědět, kdy mají počítat se dny s kratší dobou nočního klidu. Prioritou města zůstává nerušený odpočinek obyvatel v noční době," říká tisková mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová s tím, že pořadatelé akcí, kteří předpokládají pokračování i po 22. hodině včetně hlasité produkce či projevů účastníků, musí nahlásit akci minimálně měsíc před dalším jednáním zastupitelstva. To následně žádost posoudí a rozhodne o případném zařazení do OZV.

Obec následně informuje občany na úřední desce minimálně pět dní před konáním akce. „Operativní výjimka z doby nočního klidu u narychlo svolaných oslav s hudební produkcí není možná," dodává Bayerová.

Slavnosti a festivaly

Kromě oslav nového roku a „čarodějnic" se do nové českolipské vyhlášky již dostaly i tradiční městské slavnosti, adventní oslavy a dvoudenní hudební festival Všudybud. U posledně zmíněného však vyhláška počítá jen s jedním dnem. „Město jsme o tom již informovali. Paní, která se o zadávání akcí stará, přislíbila řešení," říká jeden z pořadatelů Všudybudu Jiří Gottlieber.

Obecně se počítá s tím, že se s vyhláškou bude hýbat, například v ní není oblíbená Muzejní noc v českolipském muzeu. „Návrh přednesu na příští poradě," říká Jana Jermanová Jakubská z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

V Novém Boru svou Muzejní noc do vyhlášky již zahrnuli, společně s dalšími osmi kulturními akcemi v průběhu roku, jako jsou Majáles, Hurá prázdniny nebo Ahoj léto.

Starostům se to nelíbí

Ve městech se o povolování akcí překračujících 22. hodinu dříve staraly určené orgány, většinou rada města. Na menších obcích stačil podpis starosty.

„Připadám si jako v jiném světě. Jedná se o další zahlcování příkazy, nařízeními a omezeními života naší společnosti. Když jsme my nebo někdo jiný chtěli uspořádat nějakou akci třeba na našem koupališti, zkrátka jsme to dali lidem v okolí vědět a fungovalo to. Dnes budeme muset zase schvalovat další vyhlášky a nařízení," říká starosta Kravař Vít Vomáčka.

Ke kritice se připojuje i starosta Zákup Radek Lípa

„Osobně mi to přijde naprosto zbytečné, slušný člověk pochopí, že je nějaký noční klid. Hulváta, který bude chtít dělat bordel, nezastaví žádná vyhláška," říká Lípa s tím, že to možná přinese problémy během významných sportovních utkání. „Nedokážu si představit, že postoupíme do finále v hokeji, dáme na náměstí velkoplošnou obrazovku. Pokud bude zápas v pozdějších hodinách, budeme muset vyhlášku porušit, protože nestihneme svolat zastupitelstvo. Existují i další spontánní akce, které vyhláška nebude moci podchytit," pokračuje Radek Lípa. Podle něj oblíbené promítání hokeje na náměstí možná už ani pořádat nebudou.

„Pokaždé, když jsme na náměstí zápasy vysílali, ani jednou jsme nevyhráli. Dohromady jsme dali snad jeden gól z trestného střílení. Lidé mi říkají, že za to mohou Zákupy," dodává se smíchem Lípa.

Notoričtí rušiči

Společně s novým zákonem začal od 1. října fungovat i centrální registr přestupků, mezi něž rušení nočního klidu také patří.

V zásadě to znamená, že pokud někdo spáchá přestupek v jedné obci, nepomůže mu ani přestěhování do jiné. „Přínos bude v tom, že příslušné orgány budou mít přehled o té osobě a při ukládání trestu mohou ty informace zhodnotit," říká Radka Paulová, ředitelka Rejstříku trestů.

Recidivistům se navíc o polovinu zvýší horní hranice pokuty, kterou je za přestupek možné uložit.