„Usnesení valné hromady je potvrzením záměru včetně návrhu podmínek, za kterých by mělo k převodu dojít. Návrh podmínek vypracoval již v závěru loňského roku výkonný výbor TJ Jiskra, městu jsme jej předali 19. prosince 2006 a na oficiální odpověď dodnes čekáme,“ uvedl Petr Mánek, výkonný ředitel TJ Jiskra Nový Bor.
Bezúplatný převod by se měl týkat fotbalového stadionu, sokolovny s kuželnou a sportovní haly. Petr Mánek upozorňuje, že TJ Jiskra pozastavila jednání o prodeji stadionu, navzdory tomu, že běžely v tisku inzeráty a že se již našli první zájemci o koupi sportoviště.
Z podnětu zastupitele Františka Novosada (Nový Nový Bor) se včera konala pracovní schůzka zastupitelů, která se zabývala navrženými podmínkami. Konečné stanovisko ale musí přijmout zastupitelstvo, které proběhne příští týden.
„Předpokládám, že v této věci dojde k dohodě napříč politickým spektrem. Osobně zastávám názor, že většina podmínek navržených TJ Jiskra je pro město nepřijatelných,“ konstatoval František Novosad.
Mezi podmínkami je například požadavek, aby TJ dostala sportoviště do bezplatného nájmu na 50 let, město má nést provozní náklady, zajišťovat opravy, údržbu i investice do zkvalitnění objektů. TJ pak bude zajišťovat využití, rozhodovat o personálním obsazení a veškeré příjmy ze sportovišť budou náležet jí. „Podmínky o bezúplatném převodu sportovišť na město byly dány k diskusi. Jde o návrh, ne o definitivní podobu,“ podtrhuje zastupitel Rudolf Daum.
„Za těch samých podmínek pronajímá město fotbalový stadion FC Jiskra.“ Upřesňuje, že TJ Jiskra pronajala městu za korunu na dobu neurčitou pozemek. Na něm nechalo město instalovat umělou trávu a tu pronajímá fotbalistům. „Podmínky jsou stejné, za kterých chce TJ Jiskra převést nemovitosti na město,“ je přesvědčen Rudolf Daum a podotýká: „ Město nemá s fotbalisty ani smlouvu.“
Jeho tvrzení vyvrací Blanka Fialová, vedoucí odboru správy majetku.
„Smlouva s fotbalisty existuje, byla uzavřena 29. srpna 2002 a týká se pronájmu umělé trávy FC Jiskra, a to za symbolické nájemné 1 Kč ročně. Na dobu dvaceti let, opět za symbolické nájemné 1 Kč ročně, pronajala TJ Jiskra městu pozemek, na kterém je vybudované hřiště s umělým povrchem,“ dovídáme se.
Podmínky, které TJ Jiskra navrhuje městu, jsou naprosto nepřijatelné pro zastupitele Luboše Kalouse a jeho kolegy z ODS.
„Je to de facto stejné, jako kdyby mi někdo daroval limuzínu s tím, že si ji vzápětí ode mne pronajme na padesát let. Zároveň by po mně požadoval pravidelný servis, prostředky na provoz, rozhodoval by o tom, kdo bude limuzínu používat třeba jako taxi, kolik bude stát kilometr jízdy a jak využije příjmy, které mu půjdou do kapsy,“ přirovnává Luboš Kalous.
Bezplatný pronájem na 50 let nemá v oblasti sportovních zařízení podle něj obdoby a je si stoprocentně jistý, že rozvoji sportů nepomůže. „Už jen z toho důvodu, že jeden nájemce nemůže, i kdyby nakrásně chtěl, zajistit harmonický rozvoj všech sporů ve městě a jeho spádových částech.“
Z navržených podmínek plyne, že město bude zajišťovat opravy a údržbu sportovišť, náklady spojené s jejich provozem a kromě toho bude do rozvoje sportovních zařízen investovat. „Co vlastně bude dělat TJ Jiskra?“ uvažuje zastupitel. „Rozhodovat o personálním obsazení zaměstnanců, stanovovat výši poplatků za propůjčení ostatním organizacím a veřejnosti a zajišťovat využití sportovišť.“
Uvítal by model, který funguje v České Lípě, kdy sportovní zařízení spravuje příspěvková organizace, jejímž stoprocentním vlastníkem je město.