Ke každému článku je otevřená diskuse.

Sdělte všem svůj názor na věc.

Vaše názory nebudeme cenzurovat a uvidí je ti, kterých se článek týká.

(srolujte dolů pod článek a přidejte také svůj příspěvek do diskuse)

Po dlouholetém váhání dali městští zastupitelé zelenou přípravám na strategickém plánu města.
Zeptali jsme se proto zastupitelů a zároveň předsedů různých výborů na to, co do plánu chystají.
Předseda výboru pro dopravu a životní prostředí Jiří Skřivan uvedl:
„Strategii musíme zvolit především pro zlepšení parkování v mnoha lokalitách města. Do budoucna bychom zde také rádi viděli odstavné parkoviště pro kamiony, které zásobují místní sklárny. To nám tu také zatím chybí a myslím si, že je v našem městě opravdu zapotřebí. Co se týká životního prostředí, tak musíme především pokračovat ve výsadbě veřejné zeleně.“
Petr Kaplánek jako předseda výboru pro rozvoj města a cestovního ruchu sdělil:
„V běhu je už více věcí. Například plán na rekonstrukci dětských hřišť, nebo rozšíření stávajících parkovacích ploch na novoborských sídlištích. Plánuje se úprava autobusového nádraží v jehož jedné části by měl vyrůst skate park. Posuzují se také možnosti výstavby většího množství rodinných domů v prostoru nad zahrádkami.“
„V oblasti cestovního ruchu je požadováno vybudovat turistické okruhy po městě a mít dostatek propagačních materiálů,“ dodal k problematice cestovního ruchu Petr Kaplánek.
Stanislav Valdman, předseda kulturního výboru také plánuje. „Kultura v našem městě byla již velice solidně nasměrována našimi předchůdci. Je tedy na čem stavět, co vylepšovat. Máme vynikající divadlo, solidní úroveň má trvale kino a myslím, že ani pokud jde o vlastní kulturní akce na tom nejsme špatně,“ řekl na úvod. „Za chybu považuji, že se město zbavilo svého jediného sálu, čímž omezilo nabídku společenských akcí, hlavně ze strany mnohých občanských sdružení a veřejných aktivit, kterým se tak levné prostory staly nedostupnými,“ postěžoval si a pokračoval:
„Do budoucna je podle mého názoru otevřený prostor pro kulturní výměny s partnerskými městy, kde je vše zatím v plenkách. Za dost důležité považuji získat další prostory pro Sklářském museum, aby přes 90 procent exponátů nemuselo zůstávat v depozitářích. Pokračovat musíme ve vylepšení sklářské image města.“
Předseda finančního výboru Milan Přívratský říká: „Úkolem finančního výboru bude posuzovat plány všech ostatních výborů ze stránky finanční. Rádi bychom ještě více otevřeli financování tak, aby nikdo nezůstal na pochybách o toku městských peněz.

Další zprávy z regionu najdete zde