Ztracené a nezaplacené kotle a příslušné vybavení za pět a půl milionu víří vodu v Ralsku dál. Přitom vyplouvají na povrch nepříjemná zjištění.
Celou aféru rozvířil místní občan Vít Veselý, který byl nespokojený s účtovanou cenou tepla a teplé vody od provozovatele zdejší kotelny liberecké firmy Lenoxa.

Vzpomněl si, že než byly zrekonstruované domy po sovětské armádě připojeny na centrální zdroj tepla, vlastnil každý vchod kotelnu se dvěma plynovými kotli. V souvislosti s rekordními cenami za teplo od Lenoxy se zatoužil vrátit k původnímu vytápění. K jeho překvapení ale zjistil, že kotle zmizely.

Aktivita Víta Veselého vyvolala to, že se celou kauzou začal zabývat z popudu zastupitelů i kontrolní výbor. Ten ve svém šetření zjistil, že kotle měly být podle smlouvy prodány v komisním prodeji, ale město za ně nezískalo ani korunu. Pokud ano, nikdo neví, kde peníze jsou.

„Ztratily se však další dva plynové kotle Ligas, expanzomat, tři kusy čerpadel a jejich příslušenství, k tomu náležející ohřívače, které měly sloužit k vytápění a ohřevu TUV v nájemních bytech v č.p. 511 a byly v majetku města. Ve vchodu č.p. 511 ale zmíněné kotle nebyly nikdy připojeny, protože v době jejich nákupu firmou Luhov, byl vchod již napojen na centrální zdroj vytápění provozovaný Lenoxou,“ popisuje své zjištění Vít Veselý.

Ten proto adresoval žádosti o informace na ralský městský úřad k rukám starosty a místostarosty. Jak starosta Ralska Jindřich Šolc, tak jeho zástupce Zdeněk Novotný ve svých písemných odpovědích shodně tvrdí, že o smlouvě na nákup dvou plynových kotlů Ligas pro vchod č.p. 511 nic nevědí. „Smlouva na nákup mnou nebyla uzavřena,“ napsal Jindřich Šolc.

„O konkrétní smlouvě mi není nic známo,“ odpověděl Zdeněk Novotný. Ten ale dál pokračoval. „Domnívám se, že toto vybavení bylo součástí rekonstrukce celého objektu na základě smlouvy o dílo uzavřené s firmou Luhov CL, která byla schválena usnesením zastupitelstva dne 15. 11. 2001,“ byl velmi konkrétní Zdeněk Novotný.

V příloze smlouvy o dílo uzavřené k poslednímu říjnu 2001 mezi obcí Ralsko a firmou Luhov CL jsou rozúčtovány jednotlivé položky v kotelně, kde jsou kotle zaneseny. A protože obec zastupuje starosta, tedy Jindřich Šolc, je pod smlouvou dokládající nákup kotlů i podepsán.

Další kotle nebyly potřeba

Deník má ale k dispozici i zprávu z českolipského finančního úřadu. V ní je zaneseno směřování faktur jednotlivých dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení v roce 2001 a 2002. Ze zprávy vyplývá, že v těchto letech byly veškeré práce, které v rámci rekonstrukce bytových domů v Kuřívodech provedla na základě smlouvy o dílo firma Luhov CL, hrazeny z peněz získaných od státu.

„Byly za ně nakoupeny i zmíněné kotle a vybavení,“ podotýká Vít Veselý a dodává: „Nejenže město možná porušilo dotační podmínky, ale hlavně nerozumím, proč byly zakoupeny další dva kotle a jejich příslušenství, když už nebyly zapotřebí.“ Faktem zůstává, že i tyto kotle skončily v černé díře a peníze za ně rovněž nejsou.

Kvůli přechodu na centrální vytápění byly všechny plynové kotle koncem roku 2003 demontovány firmou Sova z Liberce, která o rok dříve vyhrála výběrové řízení na provozovatele tepla. Ve smlouvě mezi ní a městem Ralsko byla podmínka, že do roka od přechodu na centrální zdroj tepla, budou kotle prodány v komisi.

Ale v tomto mezidobí postoupila společnost Sova své smluvní závazky jiné liberecké firmě, a to Lenoxe. Ta se stala provozovatelem zdejší kotelny a dodavatelem tepelné energie. S čímž zastupitelé souhlasili.