O místo v představenstvu Severočeské vodárenské společnosti (SVS), který v červnu uvolní bývalá českolipská starostka Hana Moudrá, má zájem i Nový Bor. Na post vedení města navrhlo starostu Jaromíra Dvořáka a ohradilo se proti kandidátovi České Lípy. Tím bude opoziční zastupitel Petr Skokan, který v minulosti již města a obce v SVS zastupoval více než 12 let.

Od navržených kandidátů se očekává, že se budou v dalších letech snažit směřovat investice SVS do regionu a zajistí tím lidem spolehlivé dodávky pitné vody. Akcie společnosti vlastní města a obce v Libereckém a Ústeckém kraji, kde společnost spravuje vodárenská zařízení.

Překvapivá volba

Prvního kandidáta nominovalo zastupitelstvo města Česká Lípa při svém posledním jednání na konci dubna. Překvapivě se jím stal opoziční zastupitel Petr Skokan. „Přestože je pan Skokan v opozici, nikdo mu nemůže odejmout jeho zkušenosti a zásluhy, které již dříve na postu člena představenstva měl. Jedním z dosažených úspěchů byla rekonstrukce českolipské čistírny odpadních vod, která se stala první v oblasti, splňující evropské parametry," odůvodnila volbu starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že věří, že by navržený kandidát dobře hájil zájmy obcí na Českolipsku. „Sám jsem tím byl překvapený," podotýká Skokan.

Nový Bor nyní staví vlastního kandidáta. Na mimořádném jednání se zastupitelé shodli na návrhu starosty Jaromíra Dvořáka. „Samosprávy nemají svého zástupce v představenstvu už tři roky," upozorňuje Jaromír Dvořák v narážce na skutečnost, že stávající členka představenstva podle jeho slov dlouhodobě žije v Královéhradeckém kraji.

Za šťastnou Dvořák nepovažuje ani nominaci Petra Skokana. „Respektujeme rozhodnutí České Lípy a vnímáme zkušenosti Petra Skokana z doby, kdy v minulosti působil v představenstvu SVS. Na druhou stranu je také pravidlem, že obce nominují své statutární zástupce a nikoliv „jen" zastupitele," říká Dvořák s ohledem na to, že se nyní jedná o strategii pro zajištění provozu vodárenské struktury po roce 2020. „Jde o projekt, který zásadně ovlivní budoucí vývoj celé společnosti, nepovažujeme nominaci českolipského zastupitele za řešení ve prospěch samospráv. Ať už kvůli procedurálním postupům, přenosu informací mezi samosprávami, tak i kontinuitě mezi nimi a vodárenskou společností," vysvětluje Jaromír Dvořák.

Dvořák chce v případě svého zvolení valnou hromadou dosáhnout toho, aby zisk z provozování vodárenské soustavy z roku 2020 použila SVS na rekonstrukce majetku akcionářů, tedy měst a obcí. „Jak moc je to potřebné, víme z vlastní zkušenosti, kdy jsme se předloni potýkali s velkými problémy kvůli zhoršené kvalitě vody ve městě. Proto bych chtěl z pozice člena představenstva aktivně vstupovat do rozhodování společnosti, prosazovat a podporovat zájmy nejen Nového Boru a našeho regionu, ale všech obcí," dodává Jaromír Dvořák.

O novém členu představenstva rozhodne valná hromada SVS v červnu.