Zastupitelé obce Jestřebí odmítli revokovat své rozhodnutí z roku 2011 a odsouhlasit stavbu dvojdomku pro deset mentálně postižených klientek místního Domova Sluneční Dvůr. Ke změně názoru je nepřesvědčili ani ředitel zařízení Pavel Kos či krajský radní Petr Tulpa, kteří se úterního zasedání zastupitelstva zúčastnili.

Rozhodnutí zastupitelů však na výstavbě sociálního zařízení zřejmě nic nezmění. Dvojdomek má totiž vyrůst na pozemku, který už kraj koupil od soukromého vlastníka. Zástupci obce sice tvrdí, že plánovaná stavba odporuje územnímu plánu, kraj ale tvrdí opak. Spor tak rozsoudí až nadřízený orgán, který posoudí, zda stavba odpovídá definici „rodinný dům".

Deník se zeptal starosty Jestřebí Karla Schreinera (SLK) na jeho postoj.

Proč zastupitelstvo stavbu neschválilo?

Zastupitelstvo obce se postavilo proti stavbě z důvodu nesouhlasu většiny občanů obce v zájmové lokalitě. Stejný nesouhlas byl zaznamenán i při předchozí snaze Libereckého kraje prosadit stavbu v jiné lokalitě naši obce. Podle dostupných informací mají z přestěhování obavy také klientky Domova Sluneční dvůr.

Většinou jde o „dámy" ve věku kolem 50 let (spíše více) a celý svůj dosavadní život strávily v sociálním zařízení. V pokročilém věku budou najednou vhozeny do života a navíc mezi sousedy, kteří je nechtějí, tedy do značně nepřátelského prostředí. Takováto životní změna by byla velmi nepříjemná i pro „normálního" člověka. Výrazně hůře se s tím budou vyrovnávat mentálně postižené osoby. Bude to pro ně skutečné lepší? I tyto osoby jsou občankami naší obce a my musíme hájit jejich zájmy.

Jaká je nálada v obci poté, co se občané na pondělní veřejné debatě dozvěděli, že kraj dům postaví navzdory jejich nesouhlasu?

Nálada mezi občany je podle přísloví „o nás bez nás". Občané i obec se nehodlají s postupem kraje smířit.

Obyvatelé Jestřebí proti stavbě domu sepsali petici, proti výstavbě je i obec. Jak vnímáte krok kraje, který svůj záměr realizuje i přes všeobecnou nevoli?

Kroky Libereckého kraje mi přísluší hodnotit pouze z pozice běžného obyvatele tohoto kraje. Z této pozice si nejsem vůbec jistý, zda nemalé finanční prostředky, které kraj vkládá do této akce, jsou využívány efektivně a zda by je kraj nemohl využít lépe.

Jaký je podle vás důvod odmítavého stanoviska obyvatel?

Občané mají obavu ze sousedství postižených děvčat. Převládá mezi nimi názor, že cílem transformace není zlepšit kvalitu života těchto mentálně postižených osob, ale zlepšit kvalitu života některých „normálních" lidí.

Domov Sluneční dvůr by měl zaniknout do konce příštího roku - Všech 52 klientek, které nyní žijí v Domově Sluneční dvůr v Jestřebí, by ho mělo do konce roku 2015 opustit. Přestěhují se do domů v Jestřebí, Zahrádkách, České Lípě a Sosnové.
- „V minulosti se jednalo s více obcemi, ale po všech jednáních byla vstřícná pouze Česká Lípa, která odprodala pozemky na Ladech. Ostatní obce pozemky neprodaly, a proto byly nakoupeny od soukromých osob," řekl Deníku ředitel Slunečného dvora Pavel Kos s tím, že s projevy nevole a nesouhlasu se setkal v Jestřebí a v Zahrádkách.
„Transformace se dokončí, je to potřebné a důležité i pro společnost. Musíme naučit klienty ústavů žít v běžné společnosti a nemůžeme je stále omezovat a nutit bydlet v ústavech. Konečný termín ukončení transformace je do prosince roku 2015," dodal Kos.
- Transformaci ústavů financuje ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím dotací z EU. Do projektu je zařazeno 32 zařízení ze všech krajů a měl by vyjít na 1,3 miliardy korun. Dotkne se asi 3800 klientů sociálních ústavů.