Tak se také stalo, ale vítěze věřitelský výbor neurčil. Jak uvedl Dalibor Hlaváč z poradenské firmy Delloite Advisory, tři účastníky, kteří v pátek nabídli nejvyšší cenu, pozve k osobnímu jednání na 26. srpna. O

Stejně tak se příští týden rozhodne o prodeji sklárny ve Vrbně. Věřitelský výbor nerozhodl ani o prodeji skladů v německém Selbu, byť o ně byl také zájem. Chce dát vítězi možnost, aby je získal spolu se sklárnami Crystalex a Hostomice.

Připomeňme další kroky, které budou po určení nového nabyvatele sklárny následovat. Jak dříve uvedl Dalibor Hlaváč, samotný převod bude záležet na zaplacení kupní ceny. Zde je lhůta dvaceti dnů od oznámení vítěze. Následovat bude podpis kupní smlouvy, nabytí její účinnosti a předání majetku.
„Odhaduji, že k předání dojde koncem září nebo počátkem října,“ doplnil Dalibor Hlaváč.

DALŠÍ ČLÁNKY O CRYSTALEXU NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI