Ty se nyní budou připravovat na návštěvy hodnotitelské komise, která do nich zavítá během nadcházejících týdnů. Komise je bude posuzovat mimo jiné z hlediska toho, jaký se v nich vede společenský život, kterým aktivitám a činnostem se jejich obyvatelé věnují či jak se v obcích daří podnikatelům. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže se uskuteční 18. srpna ve vítězné obci.