Zámku, který vzkvétal v renesanční době, chce pomoci renesanční člověk. Zchátralý, ale krásný a na historii bohatý zámek ve Stvolínkách, jehož opravy po roce 1990 komplikovaly nároky církve, získal novou naději. O jeho vzkříšení se začíná pokoušet občanské sdružení Zámek Stvolínky, v jehož čele stojí Jiří Bartoš Sturz, pěvec opery libereckého divadla F. X. Šaldy a mimo to také skladatel, vystudovaný historik, milovník dějin hudby, propagátor otužilectví a ke všemu potomek českých šlechticů.

Kdo v sobotu zavítal na stvolínský zámek, který se po roce otevřel návštěvníkům, mohl se s renesančním „zámeckým pánem" setkat. Tenorista osobně provázel po prostorách davy návštěvníků, do detailu popisoval historii stavby i jednotlivé místnosti a z ochozu zámku k tomu krásně hrála i zpívala liberecká Musica Viva.

Občanské sdružení, kterému Jiří Bartoš Sturz předsedá, se chce pokusit ze soukromých, ale i dotačních peněz zámek opravit. „Věřím tomu, že dotace získáme. Protože mezi památkami, které o dotaci žádají, bude stvolínecký zámek díky své historii patřit mezi první ligu," odpovídal Bartoš Sturz v sobotu na dotazy některýchnávštěvníků.

Nový zámecký pán je z matčiny strany potomkem Czernínů z Chudenic. Rod jeho otce je kombinací podnikatelského rodu Bartošů nobilitovaného v 19. století a starého dolnorakouského šlechtického rodu Sturz-Sattelberg. „V dětství byl můj původ spíše nevýhodou, dnes je to pikantní osobnostní doplněk, který však člověka přeci jen vnitřně zavazuje. Rodinná tradice mne předurčila k zájmu o historii, tradice a šířeji o kulturu," říkal před dvěma lety v rozhovoru pro Liberecký deník.

Mimochodem v sobotu se před zámkem prodávaly chutné klobásky, dovezené speciálně z Rakouska, z oblastí, které bývaly državami rodu Sturzů.

Z historie zámku • původně byl gotickou tvrzí s vodním příkopem, která vznikla zřejmě na konci 14. století
• v letech 1520 až 1528 nechala obnovenou tvrz přestavět na renezanční zámek Anežka z Helfenštejna
• 1608 Adam Hrzán z Harasova úplně dokončil renezanční přestavbu
• v roce 1647 byl zámek zakoupen pro potřeby vznikajícího litoměřického biskupství. Hned první biskup (i ti následující), zvolený v roce 1655, využíval zámek jako letní sídlo
• po roce 1948 byl církvi zkonfiskován a sloužil jako byty a sklad pro státní statek Zahrádky
• 1979 – 1988 tu probíhala dlouhá a mizerná (úplně při ní např. zmizely komíny) rekonstrukce střechy poté, co ji zničila vichřice