Radnice pro ně připravuje anketu k rozvojovým plánům města. „Rozhodli jsme se pro anketu, protože v tomto okamžiku máme mnoho významných investičních záměrů. Abychom se o nich dalších dvacet let jen nebavili, potřebujeme je začít realizovat. Jelikož se jedná o velké projekty za velké peníze, chceme znát názor Českolipanů. Chceme vědět, co potřebují teď, co potom. Co cítí jako prioritu a co eventuálně může počkat," říká starostka České Lípy Romana Žatecká.

Názor občanů se radnice rozhodla zjistit prostřednictvím ankety, ve které půjde o celkem devět rozvojových projektů města. „Konkrétně to je záměr rekonstrukce KD Crystal, řešení nevyhovujícího stavu divadla, umístění úřadoven městského úřadu do jednoho objektu, venkovní bazén, majetkový vstup města do nemocnice, revitalizace sídlišť, příprava nových lokalit pro stavbu rodinných domů, rozšiřování sítě cyklostezek a nové parkovací plochy v centru města," říká místostarosta Juraj Raninec.

Součástí ankety budou i projekty, jejichž realizace se již rozběhla. Mimo jiné přípravy na stavbu venkovního bazénu. „Pokud jde o Crystal, tak tam počkáme na výsledky ankety. V případě venkovního bazénu přípravy dál běží," dodal Raninec. Zastupitelé tento týden odsouhlasili vydání změny územního plánu, která městu umožní vybudovat bazén v prostoru u Sportareálu.

Anketa, která ale nebude pro město závazná, by měla proběhnout současně s konáním krajských voleb v říjnu a občané by se v ní měli anonymně vyjádřit, na kolik jednotlivé záměry považují za potřebné.

Vyplněné ankety lidé budou moci odevzdat při odchodu z volebních místností. „Ministerstvo vnitra se kloní k tomu, že by to nemělo být přímo ve volební místnosti. Na chodbách proto budou studenti, kteří voliče osloví při odchodu z volební místnosti. Anketu plánujeme rozeslat společně s hlasovacími lístky do všech schránek, aby občané měli možnost si ji doma prostudovat a případně i vyplnit předem," doplňuje Raninec.