Zastupitelé města přijali usnesení, v němž požadují varianty nadzemního vedení elektrických drátů zcela vyloučit z dokumentace EIA a pro průchod městskou částí Arnultovice ponechat pouze variantu podzemního vedení kabelem. Současně požadují, aby proběhlo veřejné projednávání dokumentace.

Vedení o napětí 110 kV plánuje od České Lípy po Varnsdorf vystavět společnost ČEZ Distribuce. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka je technika už na tak dobré úrovni, že by neměl být problém vést část linky pod zemí. „Když může být v Praze a jiných městech přes zastavěná území vedení v zemi, není důvod, proč by nemohlo být v Novém Boru,“ podotkl starosta.

Podle něj zpracovatel posudku vlivu stavby na životní prostředí (EIA) používá neověřené údaje k využití technologie podzemního kabelového vedení. „Tím dochází ke zkreslení vlivu na životní prostředí,“ dodal Dvořák.

Energetici by chtěli nové vedení vystavět do pěti let. Chtějí tak výrazně posílit zásobování Šluknovského výběžku elektřinou, které se tomuto regionu nedostává. Přestože od začátku 90. let skončila ve výběžku řada továren, které měly velkou spotřebu energie, dnes je jí málo. Tovární spotřebu totiž zcela nahradila rostoucí potřeba domácností pohánět elektrické spotřebiče, kterých je čím dál více.

Dnes navíc není možné připojit na Šluknovsku žádného velkého odběratele. „Už se nám stalo, že jsme přišli o investora do průmyslové zóny, který měl být svou strojírenskou výrobou napojený na firmu Benteler. Pro jeho provoz ale nebyl dostatek elektřiny,“ ukázal konkrétní problémy s nedostatkem energie místostarosta Rumburku Jiří Pimpara

Poslední velké odběrné místo, které získalo souhlas s připojením do energetické soustavy, je velká hala vedle průmyslové zóny. V tuto chvíli navíc na sever proudí elektřina jen „po jedněch drátech“. Dostavbou kapacitního vedení by se daly snáz kompenzovat případné výpadky. „V případě vážnějšího poškození, například při větrné kalamitě, hrozí nejen několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti,“ přiblížila další velké riziko jediného vedení mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Paradoxem je, že v okolí Šluknovského výběžku je elektřiny dostatek. Ta je však za hranicemi v Německu, ve vzdálenosti jen několika kilometrů. Propojit českou a německou síť ale není tak snadné. Je potřeba vybudovat velmi drahé přebírací stanice, které jsou schopné korigovat množství elektřiny. Mohlo by se stát, že by z větrných elektráren na severu proudilo více elektřiny, než kolik by síť na české straně zvládla pojmout.

Odpůrci některých, zvláště nadzemních navrhovaných variant argumentují hlavně negativními zásahy do života lidí. „Stožáry by nenávratně poškodily harmonický charakter ve II. zóně CHKO Lužické hory a evropsky významné lokalitě Klíč, opticky by narušily krajinný ráz v oblasti vrchu Skalky, který je významnou dominantou města a vyhledávaným turistickým cílem. Navržené trasy nadzemního vedení nezohledňují to, že v oblasti Arnultovic je hustá zástavba zejména rodinných domů a stavba by negativně ovlivnila životní podmínky zdejších obyvatel,“ dodal Dvořák.