Na ideální způsob, jak dostat k lidem co nejvíce informací v prvních měsících po sametové revoluci v roce 1989, přišli aktivisté koordinačního centra Občanského fóra (OF) v České Lípě. Využili rozhlas po drátě a jeho velké plus širokou posluchačskou základnu. Byl totiž takřka všude ve veřejných místnostech, na úřadech, školách, v podnicích nebo ve zdravotnických zařízeních a přinášel zprávy o místních událostech.

„Pro takové vysílání se českolipské Občanské fórum rozhodlo kvůli tendenčnosti oficiálních médií ještě dlouho po 17. listopadu, včetně televize, která už tehdy velmi výrazně ovlivňovala veřejné mínění,“ předeslal českolipský psycholog a zastupitel Miroslav Hudec.

Ten pro tehdejší vysílání jako mluvčí OF připravoval text podle podkladů, které dávali aktivisté dohromady v koordinačním centru v českolipské Arbesově ulici. „Vysílat prostřednictvím rozhlasu po drátě šlo ale jen díky tomu, že se podařilo získat personál rádia včetně pracovníků technického zabezpečení. Nevím, ve kterých dalších městech ještě něco takového existovalo, ale rozhodně to nebylo častým jevem,“ navázal Hudec.

Revoluční zprávy se poprvé šířily éterem 14. prosince 1989 a další relace následovaly pravidelně každý týden ve čtvrtek v dopoledních hodinách. „Poslední vysílání bylo 14. dubna 1990. Ukončili jsme ho dobrovolně se začátkem volební kampaně před prvními svobodnými volbami. To abychom nebyli v nezasloužené výhodě proti dalším kandidujícím hnutím a stranám. Se znalostí toho, co se před volbami mnohdy děje dnes, se asi bude leckdo divit naší tehdejší naivitě,“ dodal Hudec.

Ukázka vysílání z 21. prosince 1989

„Bude to znít nepravděpodobně, ale byl jsem v úterý (19. prosince) v Praze poprvé od zmasakrování studentského průvodu na Národní třídě. Tím zřetelněji jsem vnímal kontrast dvou zcela odlišných měst, která mají společné pouze jméno. Tahle Praha se té minulé nepodobá snad v ničem.

Ožila, ale jinak, než tomu bývá touto dobou, před Vánoci. Před očima mám kaleidoskop střípků a postřehů. Již před osmou hodinou ranní stojí skupiny studentů s transparenty před budovou Federálního shromáždění, které má zasedat.

Vzhůru po Václaváku jdou proti mně další skupiny. Olomouc, Plzeň, Přerov, čtu na vlaječkách a transparentech. Na Můstku natáhnu ruku pro Studentský list č. 16, vydávaný VŠCHT Pardubice. Kamelot nestačí rozdávat, lidé se tlačí okolo. „Nejsem profesionál“, omlouvá se student. Národní třída se stala poutním místem. Zvláště tam, kde tekla krev, jsou hory rozteklého vosku, hoří stovky dalších svíček, vadnou hromady květin. Staří, mladí postávají, zdi okolo se ztrácejí v záplavě nejrůznějších plakátů, mezi nimiž postupně převažují ty, které v nejrůznějších pádech skloňují přání snad již většiny národa: „Havel na Hrad“.

Havlova podobizna na výkladních skříních, na sklech tramvají, aut, na riflových bundách kluků a děvčat. Nevím, u někoho je to třeba jen móda, ale nezdá se, to všeobecné nadšení je určitě nefalšované.

Odevzdávám podpisové archy s vyjádřením podpory Občanskému fóru, k polovině prosince jich bylo jen na Českolipsku již skoro 4 tisíce, v celostátním koordinačním středisku OF ve Špálově galerii, a cestou na Filosofickou fakultu potkávám další průvody studentů, směřující na Václavské náměstí.

Studentská hlídka na fakultě si pečlivě zapisuje jméno a číslo občanského průkazu. Na stolku nakrájená vánočka, lidi na studenty nezapomínají, ruch, jaký jsem tu za svých studentských let nikdy nezažil, ale pořádek a disciplína. Dorazila mě prodavačka. Co jsem sháněl, sice neměli, ale místo mrzutého „Nemáme!“ jsem uslyšel „Nebojte, pane, všechno bude.“ Když už to říkají i prodavači, tak líp být musí, i kdyby nechtělo…“