Dlouhá léta čekají obyvatelé Dubé, ale i řidiči, kteří místem často projíždějí, na obchvat, který odvede tranzitní dopravu na silnici I/9 mimo město. Ten měl být hotový ještě do konce letošního roku, ale kvůli zdržení při přípravách stavby a snaze dílo neuspěchat je jeho dostavba odložena na příští rok.

„Při jednání s ředitelem Ředitelství silnic a dálnic mi bylo řečeno, že mosty, které jsou hlavní součástí stavby, do konce roku stihnou postavit, ale dohodli jsme se, že kvůli vyzrání stavby by bylo vhodné je uvést v provoz až na jaře," říká starostka Dubé Zdeňka Šepsová s tím, že tak chtějí předejít komplikacím s uspěchanou stavbou, které jsou známy z jiných míst v republice.

Jednání o výstavbě obchvatu Dubé započala již před více jak deseti lety. Od té doby na citelné odlehčení vytížené komunikace probíhající středem města čekají místní jako na smilování. A nejen oni.

„Jezdím tudy pracovně minimálně dvakrát týdně. Příkré klesání ve směru od Provodína je velice nepříjemné a v zimě i poměrně nebezpečné," soudí profesionální řidič kamionu Miroslav Veselý z České Lípy s tím, že chápe místní, že z něj a jeho kolegů nejsou moc nadšení.

Hlavní problém při přípravě stavby je tradiční. Výkup pozemků od soukromých majitelů.

„Zejména z důvodu obtížného a zdlouhavého majetkoprávního vypořádání s vlastníky pozemků došlo ke zpoždění předání staveniště dodavateli v části hlavní trasy. Jednání s majiteli těchto pozemků byla nakonec úspěšná a podařilo se vyhnout procesu vyvlastňování," říká tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová a dodává, že změna termínu dokončení stavby bude bez dopadu na konečnou cenu stavby.