Nadměrné zatížení kamionovou dopravou pociťují obce Kravaře a Stvolínky. Pomoci by jim mohl plánovaný obchvat, o kterém se mluví již několik let. Nyní se věc posunula kupředu. Na více než dvou a půl kilometrovou přeložku silnice I/15 vydal stavební úřad Libereckého kraje stavební povolení.

Stavební práce by měly začít letos na podzim, dokončení přeložky se plánuje na podzim roku 2019. Stavba přijde na 297 milionů korun. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je správcem státních silnic.

„Trasa přeložky silnice I/15 by měla vést jižně od obce Kravaře, mezi okrajem zástavby a železniční tratí Českých drah," říká vedoucí odboru dopravy Jan Čáp. Obchvat odkloní tranzitní dopravu mimo zástavbu, zlepší životní podmínky a sníží riziko nehod chodců a cyklistů. „Zároveň pomůže snížit míru hlukového zatížení a zlepší využití stávající silnice I/15 pro místní dopravu," dodává Čáp.

O obchvatu Kravař se mluví už od 90. let minulého století. Tehdy byla stavba vyčíslena na 70 milionů korun, což je o 227 milionů méně než nyní.

V minulých letech tento projekt narážel na nesouhlas strany Zelených. Nelíbilo se jim, že zabere některé zelené plochy.

„Trasa zasahuje do jednoho zvláště chráněného území, a to CHKO České středohoří. Jedná se však pouze o okrajový zásah na začátku a na konci řešeného úseku. V rámci tohoto zásahu dojde k vykácení několika dřevin v blízkosti silnice, které budou nahrazeny novou výsadbou podél silnice," uvádí ředitelství silnic a dálnic ČR.

Přijdou o zákazníky

„Určitě jsme rádi, že se vydalo povolení, ale každá mince má dvě strany. Od velkého provozu si odpočinou lidé bydlící u silnice, kteří musí snášet hluk, prach a mají popraskané domy od projíždějících kamionů. Opakem jsou místní podnikatelé. Někteří místní živnostníci kvůli úpadu tranzitní dopravy přijdou o zákazníky," říká k obchvatu starosta Kravař Vít Vomáčka.