Podle starosty Radka Lípy volily Zákupy tuto variantu jako nejzazší možnost, jak získat poslední pozemek potřebný pro stavbu severozápadního obchvatu města. Podařilo se jim to po téměř třech letech. Ale celá historie všemožných jednání se táhne ještě dál.

„V roce 2008 se začal projektovat obchvat, udělaly se pozemkové studie a začali jsme vyjednávat s vlastníky. Více méně nikdo s tím neměl problém, jednalo se o pár metrů,“ vypráví Lípa. Budoucí obchvat povede z velké části po staré silnici vedoucí okolo areálu místního zámku. Je ovšem potřeba asi třímetrovou cestu podstatně rozšířit.

Většina majitelů pozemků neměla problém ukrojit kus ze svých polností a luk, jen jediná majitelka, Věra K. z Českolipska, na opakované nabídky vůbec nereagovala. „Podařilo se nám ji kontaktovat až v roce 2011 a začal jsem s ní jednat. Tedy s ní, já ji nikdy neviděl, vždy za sebe posílala jednat svého společníka,“ pokračuje starosta.

Jedná se o pruh podél cesty o rozloze asi 1 000 metrů čtverečních, vegetací zarostlou strouhu. Po několika kolech vzájemné korespondence nabídla majitelka městu cenu 500 korun za metr s tím, že nechce mít s převodem žádné starosti. „Je to velká částka, přesto na to zastupitelstvo kývlo. Věděli jsme, že bez těch pozemků obchvat nepostavíme. Vše jsme připravili, vyjednali jsme i výjimku z předkupního práva u pozemkového úřadu, stačilo přijít a podepsat smlouvu. To se ale nikdy nestalo,“ krčí rameny Lípa s tím, že následně komunikace začala váznout. Vloni nakonec ustala úplně.

Mezitím Liberecký kraj jako investor díla stavbu zařadil mezi své prioritní projekty, které chce dát do Integrovaného regionálního operačního programu. Zahájil stavební řízení, které ale následně musel opět přerušit, protože bez pozemku nebylo možné pokračovat.

Celý proces vyvlastnění probíhal od prosince 2015 a vedl ho stavební úřad v České Lípě. „Vyvlastňovací úřad dospěl k závěru, že odnětí vlastnického práva neomezí její (majitelky pozn. red.) podnikání tak, aby došlo k závažné ekonomické újmě, a stavba obchvatu je v porovnání s tím nutná k zachování důstojného chodu města,“ píše v odůvodnění vedoucí stavebního úřadu Jaroslava Petrboková.

Podle ní je centrum Zákup v současnosti zatěžováno stále narůstajícím objemem těžké tranzitní dopravy. Dále konstatuje, že vyvlastňovaná měla několikrát možnost se k věci vyjádřit, tu ale nikdy nevyužila. A to ani po vydání konečného rozhodnutí, které po uplynutí lhůty na odvolání nabylo právní moci v úterý 14. srpna.

V něm také stojí, že za svůj pozemek majitelka dostane odhadní částku, která dle posudku činí 34 tisíc korun. „Chtěl bych paní vedoucí Petrbokové poděkovat za vstřícný a profesionální přístup k celé věci,“ dodává Lípa.

Zákupy nyní mohou začít chystat převod získaných pozemků na Liberecký kraj. „Díky vytrvalé práci Radka Lípy budeme moci konečně pokračovat v přerušeném stavebním řízení. Věřím, že začít se stavbou bychom mohli už na jaře příštího roku,“ dodává hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Majitelku se redakce Deníku kvůli vyjádření pokoušela zastihnout dvakrát v místě jejího trvalého bydliště, ale neúspěšně. Případné vyjádření rádi otiskneme.