Bleskové povodně, které nejvíce zasáhly Nový Oldřichov, napáchaly škody za desítky milionů korun. Jak budou postupovat opravy majetku, hlavně komunikací a mostů, projednávala i rada kraje.

„Během uplynulého týdne zasahovali hasiči pětasedmdesátkrát na celém území kraje. Nejhorší situace byla v pátek v Osečné a jejím okolí, v Jablonném v Podještědí a okolí a v sobotu v obci Nový Oldřichov na Českolipsku,“ shrnula mluvčí krajského úřadu Květa Šírová.

DALŠÍ ČLÁNKY K POVODNÍM NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI

Postižené obce na opravy nemají. Škody daleko převyšují možnosti jejich rozpočtů. V Kamenickém Šenově už mají předběžný odhad, kolik zničila voda městského majetku. „Sečetli jsme škody a došli jsme ke čtyřem milionům. Máme pryč komunikace, které propojují horní a dolní část Šenova, k tomu jednu na Práchni,“ popsal starosta Šenova Ota Raiter.

Další škody mají lidé na svém majetku a také správci sítí. Zničené jsou tu rozvody telefonů, plynové potrubí i vodovod. „Opravu silnice nejsme schopni financovat. Rozpočet jsme stáhli, platíme jen to, co bylo rozpracované, tohle nám láme vaz,“ říká.

Na opravy mostů a silnic peníze nemají

V Novém Oldřichově bude statik posuzovat jeden dům a také šestadvacet mostů a lávek, které jsou více nebo méně poškozené. „Co jsme mohli, to jsme opravili, pomohli nám hasiči, koryto potoka vyčistila těžká technika od Povodí Ohře,“ předesílá starostka Marcela Novotná. „Pozvali jsme také dvě firmy, aby spočítaly škody na komunikacích,“ dodává. Opravy mostů a silnic ale obec ze svého financovat nedokáže.

Místní zastupitelstvo bude také řešit, jak rozdělí finanční pomoc, kterou lidé i jiná města či obce posílají. „Dostává se nám ohromné pomoci, lidé posílají příspěvky, je to hrozně hezké. Budeme se snažit pomoci lidem, kteří byli nejvíc postižení,“ říká Marcela Novotná. „Čekáme také, jak se k velkým opravám postaví kraj,“ dodává.

„Rada kraje rozhodla, že po vyhodnocení všech škod bude rozhodnuto o způsobu oprav. Správci majetku Libereckého kraje zatím v rozpočtech nemají potřebné finance na opravy, například silničního mostu v Novém Oldřichově,“ uvedl krajský radní Zdeněk Bursa s tím, že dosavadní pobořené stavby budou zabezpečeny a po celkovém součtu škod bude rozhodnuto o prostředcích na jejich opravu.