Déšť a tající sníh zvedl v pondělí hladinu Dobranovského potoka v oblasti Písečné, kde dosáhl II. stupně povodňového nebezpečí a voda se kolem koryta na dvou místech rozlila do zahrad. Na českolipské radnici proto ráno zasedla Povodňová komise města Česká Lípa a zabývala se aktuální situací na základě obhlídky v terénu.

Komise konstatovala, že jediným místem se zaznamenaným rozlivem, zůstává ve správním území města Česká Lípa Písečná. „Situace zatím není nijak vážná a to, jestli bude voda klesat nebo stoupat, ovlivní počasí. Prostřednictvím městské policie ji proto budeme sledovat a znovu se sejdeme odpoledne,“ zdůraznil místostarosta Martin Brož.

Prvního stupně povodňové aktivity dosáhl ráno také Panenský potok v Pertolticích pod Ralskem a Bobří potok ve Stvolínkách. Stoupají i další menší toky v Libereckém kraji.