Metodu vše v jednom zvolilo město Česká Lípa pro veřejnou zakázku na projekt rekonstrukce Kounicova domu. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů, předpokládá radnice uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v červenci letošního roku.

Jak informovala českolipská mluvčí Kristýna Kňákal Brožová, radní na svém únorovém zasedání schválili zadání této zakázky, která kromě zpracování projektu pro stavební povolení obsahuje také zpracování projektu pro výběr dodavatele a autorský dozor při rekonstrukci. „Pro město to znamená, že po celou dobu bude spolupracovat jen s jedním projekčním týmem, nová bude na konci celého procesu „jen“ firma, která celý projekt zrealizuje. A i ta bude pracovat pod dohledem týmu, který vzejde z veřejné soutěže,“ vysvětlila mluvčí.

Náročná zakázka, jejíž zpracování by mělo trvat maximálně rok a půl, se skládá ze šesti dílčích částí. Mezi ně kromě zpracování projektových dokumentací patří také podrobný stavebně technický průzkum, inženýrská činnost a studie řešení celého objektu. Podmínkou je, aby projektanti po celou dobu řádně spolupracovali zejména s památkáři, ale i s dalšími dotčenými orgány. „Jedná se o velký projekt a náročnou zakázku, navíc jde o památkově chráněný objekt. Vysoutěžením kompletní projektové přípravy najednou chceme především ušetřit čas, protože jinak bychom museli každou dílčí činnost soutěžit zvlášť,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová. S radními chce mít zároveň jistotu, že vítěz této zakázky bude po odborné stránce kvalitní a bude mít předchozí zkušenosti s podobnými projekty.

close Metodu vše v jednom zvolilo město Česká Lípa pro veřejnou zakázku na projekt rekonstrukce Kounicova domu. Pokud výběrové řízení proběhne bez problémů předpokládá radnice uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v červenci letošního roku. info Zdroj: Deník / Petr Pokorný zoom_in

„Hodnotícím kritériem tedy nebude pouze cena, ale stejnou váhu bude mít i kvalita realizačního týmu. U výběru a posuzování nabídek má rovněž hrát doplňující roli i čas, za jaký pak dokáže tým klíčovou zakázku zrealizovat,“ konstatovala starostka Jitka Volfová.

„Firmy budou mít u přihlašování do soutěže povinnost přiložit také informace o délce praxe a zkušenostech. Budeme chtít také vidět portfolio člověka, který bude fungovat jako vedoucí zpracovatelského týmu. Všechny tyto podklady zhodnotí tři nezávislí poradci, kteří své závěry předají výběrové komisi,“ doplnil českolipský místostarosta Martin Brož.

Kounicův dům je kulturní památka postavená na konci 18. století. Za dobu své existence prošla několika požáry, k tomu poslednímu došlo v květnu 2015. Město Česká Lípa koupilo poničený objekt na podzim roku 2018. Během loňského roku celou budovu nechalo staticky zajistit, dům tak má i provizorní střechu, která ji chrání před zatékáním.

Jak konstatoval památkář a odborný garant z Národního památkového ústavu v Liberci Petr Feige, je velkou smůlou, že se nepodařilo plameny zdevastovanou stavbu zabezpečit ještě v roce 2015. „Čtyři roky, čtyři zimy, kdy chybělo provizorní zastřešení, jsou na současném stavu hodně znát, dům nemusel tak trpět,“ řekl Feige. Podle něj ale současné záchranné práce probíhají bez zásadnějších chyb. „Historicky nejcennější částí památky je sklepení, pamatuje středověk,“ sdělil Feige.

POSLOUŽÍ DĚTEM

V červnu 2019 rozhodli zastupitelé o rekonstrukci objektu pro potřeby Domu dětí a mládeže Libertin, který se sem přestěhuje ze Škroupova náměstí. Současné prostory Libertinu potřebám nevyhovují a město už má k dispozici závěry z ověřovací studie, ze kterých vyplývá, že Kounicův dům je právě tím vhodným objektem pro aktivity dětí a mládeže.

Torzo domu loni prošlo statickým zajištěním včetně stavby provizorní střechy, stavbaři podepřeli klenby, vyzdili části zdí, zabednili okna a odvezli tuny suti. Dům halí ochranná textilie.