Lokalitu v Polabí, kde v nejbližším okolí borovice nerostou, si lesníci VLS vybrali záměrně, aby zde mohli s minimalizací vlivu vnějšího opylení křížit nejkvalitnější jedince původem z Ralska.

„Celý projekt započal tak, že jsme vybrali téměř osmdesát nejkvalitnějších jedinců borovice lesní v Ralsku a posbírali z nich rouby. V roce 2014 jsem naroubovali a vypěstovali tříleté roubovance, které jsme na podzim 2016 vysadili sto kilometrů daleko do krajiny, kde je minimální riziko nežádoucího přenosu  pylu z okolí,“ sdělil vedoucí lesní výroby Pavel Češka s tím, že cílem je získat osivo vysoké genetické kvality a známého původu pro výrobu sadebního materiálu.

V pořadí třetí výsadba proběhla v pondělí 14. března na místě zaniklé obce Dolní Novina.
Jabloně a hrušně. Alej vzpomínek v Ralsku má už 70 stromů

Celkem bylo u Chlumce nad Cidlinou vysazeno 666 roubovanců, z nichž se uchytila drtivé většina, díky čemuž lesníci očekávají úrodu z 650 jedinců. V budoucnu tak získají při plné plodnosti ročně minimálně jednu tunu borových šišek, z nichž získají 30 kilogramů osiva. Z něj pak vypěstují přibližně jeden milion sazenic borovice lesní. Ty se v drtivé většině případů vrátí zpět do sto kilometrů vzdáleného Ralska, kde je právě borovice dominantní dřevinou, která určuje ráz zdejší krajiny.

„Vojenské lesy a statky ročně ve svých lesních školkách vyprodukují na devět milionů sazenic lesních dřevin, které slouží k obnově lesů, v nichž hospodaříme. V normálních letech bez nadměrných kalamitních těžeb tak jsme v produkci sazenic pro obnovu soběstační. Nový semenný sad v Chlumci nad Cidlinou nám dává do budoucnosti strategickou jistotu, že budeme mít dostatek kvalitních sazenic borovice,“ upřesnil ředitel VLS Roman Vohradský. Primárně budou využity v Ralsku, ale nabízí se i další lokality, kde to pravidla přenosu reprodukčního materiálu umožňují.