Rekonstrukce nyní vstupuje do třetí etapy, v rámci ní se dočká opravy barokní fara. Ta je ve špatném stavu a nutně potřebuje obnovu zvenčí i zevnitř. K tomu je nutné provést dílčí statická opatření, faru odvlhčit a opravit část ohradní zdi s farou spojené.

„Poutní areál Navštívení Panny Marie v Horní Polici patří k nejvýznamnějším památkám Libereckého kraje. Kraj opakovaně přispívá na jeho obnovu,“ řekla náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová.

V rámci druhé etapy, na kterou přispěl kraj částkou 1,3 milionu korun, došlo k sanaci a zabezpečení severního křídla ambitu a související sanaci vnější římsy. Nad ohradní zdí zmizel přístavek, obnovou prošla částečně rozpadlá ohradní kamenná zeď, která je spojená s budovou arciděkanství. Zeď byla omítnuta a natřena bílou vápennou barvou, korunu kryjí pálené tašky. Po obvodu jižní a západní strany arciděkanství byl vybudován odvětrávací kanál, zakončený okapovým chodníkem.

Nová cyklostezka z České Kamenice do Kamenické Šenova bude začínat v Jateční ulici a dál povede částečně podél trati na Šenov.
Mezi Šenovem a Kamenicí se uleví cyklistům i pěším, začne stavba cyklostezky

Významné mariánské poutní místo založil roku 1684 Julius Sasko-Lauenburský, stavbu dokončila roku 1723 jeho dcera Anna Marie Toskánská. Poutní areál sestává z raně barokního trojlodního kostela, orientovaného k východu, s věží nad západním průčelím. Ze tří stran jej obklopuje ambit se sedmi kaplemi a třemi vstupními branami.

Poutní areál souží svému účelu. „Konají se zde pravidelné bohoslužby, poutní mše a mše svaté u příležitosti významných liturgických svátků. Areál je denně přístupný. Do kostela lze nahlédnout, v neděli je pak zcela otevřen. Je možné také domluvit individuální návštěvy a exkurze,“ dodal Jan Mikulička z tiskového oddělení krajského úřadu.

Mohlo by vás zajímat: Hádanka z Českolipska: Poznáte obec na fotografiích a videu podle kostela?

Zdroj: Veronika Nováková