V 13:30 v parku začne zábavné odpoledne pro mateřské školy a rodiny s dětmi.

V parku, ohraničeném Mimoňskou ulicí, železniční tratí a tenisovými kurty vzniklo borové arboretum, naučná plocha s místními rostlinami a několik nových odpočinkových ploch. Obnovy se dočkaly cesty a pěšiny nebo opěrné zídky. Přibyly odpadkové koše, stojany na kola a lavičky.

Zcela novou částí parku je tzv. fitness stezka se cvičebními prvky, na které si budou moci zacvičit děti i dospělí. Sportovní nadšenci se mohou těšit na vyznačené běžecké trasy. Přibylo také šachové pole, dětský labyrint a další herní prvky, např. trampolína nebo lanová pyramida.

Na revitalizaci parku získaly Městské lesy Doksy dotaci ze dvou programů fondů EU z Operačního programu životní prostředí na revitalizaci vegetačních prvků v lesoparku a ze Státního zemědělského intervenčního fondu na cesty, herní prvky a mobiliář. Obnova parku přišla na téměř 3,5 milionu korun.