Opuštěná a nepřístupná byla desítky let velká zámecká zahrada, která obklopuje zříceninu tvrze na okraji Svojkova. Ze zpustošeného koutu má být zpátky udržovaný park s bludištěm a lavičkami, který by měl sloužit nejen místním, ale měl by být lákadlem i pro turisty.

,,Za dob, kdy zahrada patřila státu, vůbec se do ní nesmělo chodit. Poté, co jsme ji převzali, zpřístupnili jsme ji, ale s výstražnou cedulí na vlastní nebezpečí,“ předeslal zastupitel Svojkova Pavel Šorf ml.

Zahrada se prakticky neudržovala po desítky let, co ji vlastnil stát. Jediné úpravy, které se v ní dělaly, bylo sekání trávy. Celá plocha je zarostlá nálety, spousta stromů je odumřelých, poškozených, některé z nich jsou nebezpečné pro okolí. Z původních cestiček nic nezbylo. Obec chce nyní zahradu kompletně obnovit. Začít chtějí ošetřením veškerých dřevin.

Odstraní staré stromy

,,Nejdříve musíme odstranit staré a odumřelé stromy, vyřezat nálety, ošetřit stávající stromy, které jsou živé a potom teprve můžeme začít s výsadbou nových dřevin do zahrady. Také musíme obnovit trávník a chceme v areálu vybudovat i záhony s trvalkami,“ řekl Pavel Šorf.

Projekt, který se zabývá kompletní obnovou zámecké zahrady, měla obec delší dobu v šuplíku. Kromě revitalizace dřevin v něm původně byly i plány na obnovení původních cest v zahradě, instalace laviček a rekonstrukce a dokončení zámeckého plotu.

Na projekt získali dotaci

V žádosti o dotaci se ale Svojkovští soustředili především na úpravu a ošetření zeleně. V loňském roce totiž obec podala žádost o dotaci do Státního zemědělského intervenčního fondu, který ji letos schválil. Celá akce si vyžádá více než milion korun, zhruba deseti procenty bude projekt spolufinancovat obec.

,,Veškeré úpravy areálu konzultujeme s památkáři. Kvůli nim jsme museli například pozměnit tvar unikátního bludiště z keřů, které v zahradě vznikne,“ vysvětlil starosta Svojkova Gustav Pilz.

Zpřístupní také zříceninu

Do budoucna by chtěla obec také zpřístupnit zříceninu hradu, který se tyčí uprostřed zahrady. Realizace ale bude závislá na dostatku finančních prostředků. ,,Letos v létě jsme zatím umístili k tvrzi dřevěnou tabuli, ve které jsou fotky a povídání o Svojkovském hradu. Doufáme, že to turisté ocení,“ doplnil Šorf.

Svojkovský hrad, okolo kterého se zahrada rozprostírá, stojí už zřejmě od počátku 14. století. Při jeho budování stavebníci využili skalní masiv na vršku, kde tvrz stavěli, a tak jsou některé její části vytesané přímo do skály. Nejslavnějšími majiteli hradu byli páni z Chlumu.

Téměř stejný erb, který měl Henzlín z Chlumu, má nyní i Svojkov. Je na něm červený lev na štítě, který je nahoře modrý a dole bílý a černý. Jeho syn Jan z Chlumu byl natolik známou postavou, že měl tu čest doprovázet Mistra Jana Husa na koncil do Kostnice.

Areál býval pro lidi nepřístupný

Vypálen byl hrad jen jednou, a to při trestné výpravě litoměřického vojska v polovině patnáctého století. V devatenáctém století obohatily už jen zříceninu bývalé tvrze nové romantické prvky.

Poslední zbytky dřevěných pavlačí a přístaveb zanikly v šedesátých letech, opevnění hradu zmizelo díky úpravám zahrady. Ta i s hradem patřila v minulosti státu a ten zakázal lidem vstup na celý pozemek. Svojkovští se snažili získat do svého vlastnictví pozemek dlouhé roky. Podařilo se jim to až před třemi lety, kdy stát celý komplex bezplatně obci převedl.