Povodí Labe vyčíslilo škody na majetku ve své správě na 1,647 miliardy korun, zatím se ale provedly jen nejnutnější opravy za zhruba 53 milionů korun.
„Příprava projektů je velmi náročná, v některých případech se na ní bude pracovat i rok," přiznal ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroslav Jarouše. Práce ale podle něj nelze urychlit. „Musíme dodržovat zákony," vysvětlil.

Průtahy ale komplikují život obcím i kraji při obnově zničených komunikací. „Dělá nám to problémy hlavně při obnově mostů a výstavbě lávek, někde jsme museli opravit části opěrných zdí na vlastní náklady, protože bez toho bychom lávku nepostavili," řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Jeden z mostů musel podle něj dostat nové základy, protože sanace nábřeží by stavbu prodražila o dalších 2,5 milionu korun.

Značné škody způsobila velká voda také na vodárenské infrastruktuře. Severočeská vodárenská společnost a Frýdlantská vodárenská je dohromady odhadly na více než 230 milionů korun. „Přispívali jsme na opravu zničených vodovodů a kanalizací a také čistíren odpadních vod, ale i na vybudování nových čistíren," uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa. Další peníze podle něj šly do obnovy v povodí.

„Přispěli jsme na obnovu a prohlubování koryt, tam trochu narážíme na ekology, kterým se to nelíbí," poznamenal ministr zemědělství. Zatímco na obnovu v povodí a protipovodňová opatření má ministerstvo miliardy, na vodovody a kanalizace je peněz méně a požadavky navíc převyšují možnosti fondu zhruba desetinásobně.

Záplavy, které loni v srpnu postihly Liberecký kraj, způsobily škody přes osm miliard korun a postihly více než polovinu území kraje. Pět lidí připravila tehdy velká voda o život, další 2000 jich přišly o střechu nad hlavou. Největší škody zůstaly na vodohospodářském a zemědělském majetku, přesáhly 2,418 miliardy korun.

Zhruba na sto milionů odhadli škody zemědělci, na více než 33 milionů vyčíslil škody na svém majetku Pozemkový fond. Ten mimo jiné financoval vyčištění zanesených pozemků od naplavenin nebo obnovu některých cest a koryt potoků. „Financujeme také opravy protržených hrází dvou rybníků na Českolipsku dohromady za 31 milionů korun," řekl ředitel Pozemkového fondu Radim Zika.