Připraven byl program pro děti, taneční i hudební vystoupení a tradiční ohňostroj.