Žáci a studenti poznávali druhy dřevin, lesních plodů, bylin a živočichů.