I když letos obec z úsporných důvodů neuspořádala svoji tradiční pouť, vážící se právě ke svátku Sv. Anny, pár nadšenců místní historie si připomnělo zajímavé a kulaté výročí: na svatou Annu to bylo 300 let od vysvěcení zdejšího svatostánku.

„Vysvěcen byl roku 1720. Letopočet 1722 na kostele značí dokončení stavby jako takové, to znamená dodělání interieru a fasády,“ sdělil Miroslav Hammer, který se dějinám Skalice věnuje. Dnešní kostel Sv. Anny, byl postaven v letech 1712-1720 a nahradil původní dřevěný kostel.

Přes 200 let zůstala stavba, díky stálé péči, velmi dobře zachovalá. Teprve v letech po druhé světové válce hrozil kostelu, který byl uvnitř velkoryse zařízen, jako mnohým kostelům v německy osídlené oblasti v Československu, zánik. „Protože po odsunu německého obyvatelstva, které zde bydlelo několik století, se málokdo zajímal o osud kostelů. Mnoho odsunutých německých obyvatel přispělo svými dary na svůj domovský kostel i v nedávných letech,“ podotkl Hammer.