O originální masky stejně jako o soutěže a písničky tu nebyla nouze, a tak se dobře bavili nejen malí návštěvníci, ale i jejich rodiče.