V příštím školním roce tu otevřou jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studia. Termín prvního kola přijímacího řízení je stanoven na 26. a 27. dubna. Budoucí studenti se nemusí obávat, že by kraj školu zrušil. Vyhlášená přijímací řízení proběhnou podle plánu a všichni, kdo se na školu dostanou, budou mít možnost ji také dokončit.

Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení škola zveřejnila na svých webových stránkách www.gymi.cz. Kdo nestihl den otevřených dveří, dozví se vše potřebné tam, anebo přímo v kanceláři školy.