„Propad se může ještě zvětšovat, hodně k tomu přispěje vliv počasí, přesněji dešťové srážky, kdy dojde k promáčení vodou sprašových vrstev a v neposlední řadě mráz,“ uvedl jednatel Hornického spolku Barbora Petr Zeman.

Ten zároveň zdůraznil, že je nyní riziková oblast propadu zabezpečena a dvakrát denně je oblast kontrolována pracovníky čistírny důlních vod DIAMO. „Průběžný monitoring propadu provádí i naše organizace Hornický spolek Barbora,“ doplnil Petr Zeman.

K prvnímu propadu v inkriminované místě přitom došlo už 13. září, tehdy ještě ale nebyl tak velký, jeho rozměr byl původně "jen" 5 metrů v průměru.

Dno kráteru ukrývá  pozůstatky původního středověkého důlního díla a nachází se v blízkosti propadu z roku 1969. K propadu došlo v místě jižní části Turkaňské rudní struktury a zároveň v lokalitě naučné stříbrné stezky.

Vlastníkem pozemku, kde k propadu došlo, je město Kutná Hora. „My v tuto chvíli musíme počkat, jak to dopadne. Místo se stále hýbe, uvidíme, jak bude propad nakonec velký a kam až půjde. I proto se kolem jámy nyní nedá umístit stabilní oplocení. Místo jsme ale zabezpečili ve spolupráci s Hornickým spolkem Barbora a vyzýváme občany, ať na místo v žádném případě nechodí. Není to bezpečné, před návštěvou místa důrazně varujeme,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti).

Zajištění propadliny na Kaňku.
Na Kaňku se propadla zem přímo pod zaparkovaným autem

O tom, jak moc je Kutná Hora poddolovaná a právem nese přívlastek stříbrná, svědčí i propady v nedávné minulosti. V létě roku 2019 se propadla Růžová ulice v Kutné Hoře. Mezi rodinnými domy vznikla jedenáctimetrová štola, která se dál propadala. „Problémem je, že v této lokalitě kdysi vycházelo na povrch žilné pásmo a na něm bylo založeno několik desítek dolů. Po desetiletí tady probíhala těžba rud a oblast byla zcela neobydlená. O mnoho let později se tady začalo stavět, ale nebyly žádné podrobné důlní mapy,“ uvedl tehdy Petr Šarboch z Báňské závodní záchranné stanice v Libušíně.

Propad v Kutné Hoře. 19.7. 2012
FOTOGALERIE: Propad ulice v Šultysově ulici

V živé paměti mají Kutnohořané i propad z roku 2012 u morového sloupu v Šultysově ulici. Kráter přímo v centru města měl tehdy  průměr šest metrů a hluboký byl nejméně čtyři metry.