Díky ní se odstraní téměř 20 tisíc tun bahna, které radnice v Ralsku později využije ke hnojení a rekultivaci při bourání budov. Spraví se také požerák s rozhledovou lávkou a bezpečnostní přeliv. „Rybník už není provozuschopný, protože nelze řádně regulovat hladinu,“ vysvětlil hlavní důvod opravy ralský radní Miloslav Tůma.