Světské radovánky se letos opět přesunuly z centra města na místní koupaliště, kde nechyběla spousta stánků, atrakcí pro děti a hudebních či tanečních vystoupení. Zahájení poutní sezony letos proběhlo o týden později, než bývá obvyklé. „Přesunutím z poslední květnové soboty, této každoročně nejvýznamnější události v našem městě, jsme po dohodě s místní farností chtěli vyhovět mnoha poutníkům a návštěvníkům, kteří se před týdnem do pozdních večerních hodin účastnili Noci kostelů,“ vysvětlil starosta města Jiří Rýdl.