Na čarodějnické stezce děti plnily úkoly jako například hod šiškou na čarodějnický terč, jak se správně nasedá na lopatu, míchání tajemného lektvaru nebo říkání zaříkávadel. Na konci trasy čekal na děti oheň pro opékání vuřtů a nakonec i spálení čarodějnice. Třídní učitelka zahrála na kytaru a děti zpívaly, Lenka Limberková připravila taneční lekci pro děti i rodiče.