Svůj stánek s prezentací na burze postavily všechny střední školy, učiliště a gymnázia z širokého okolí. Na akci mají šanci budoucím studentům představit školu a obory, které v zařízení mohou studovat. Akce je určená především žákům devátých tříd, kterým má pomoci v rozhodování, na jakou školu po ZŠ jít, či zjistit si o vybrané škole více informací.