Obrazy evropských panovníků se ještě restaurují a vrátí se na stěny rytířského sálu v blízké době. Další místnost ve vedlejším, jižním křídle zámku byla v posledních letech využívána jako koncertní sál a je tady umístěný renesanční nábytek. V tomto křídle jsou instalována dvojitá okna, která sem Bredové dali v letech 1801 až 1803 jako tehdejší novinku. V ostatních křídlech zámku jsou okna jednoduchá.