Nechyběly kroje, koláče, pivo, muzika, živá zvířata, traktory a další zemědělské stroje.  Zkrátka vše, co ke správným dožínkám patří. Oslavy úrody začaly v poledne v kostele díkuvzdáním za úrodu. Odtud se průvod vydal k areálu Lesního zátiší.

Po předání dožínkových věnců na návštěvníky čekala muzika, vystoupení mažoretek či dětské tvůrčí dílny. Zájemci si mohli vyzkoušet podojit krávu nebo si zastřílet na terč.  

Akci připravil Podralský nadační fond ve spolupráci s obcí a ZOD Brniště.