Lidé tak mohli zhlédnout nejen zvyky a obyčeje našich předků, ale i polských sousedů. Pilní řemeslníci předváděli různá řemesla, mimo jiné malování kraslic, před očima návštěvníků vznikaly předměty z kukuřičného šustí nebo se tradičně pletla pomlázka. Samozřejmě nechybělo občerstvení, které pocházelo z domácích kuchyní.