Z hůře dostupných míst na Cvikovsku se stále stahuje dřevo, ať už speciálním traktorem, nebo za pomoci šestiletého koně Míši. Práce na odstranění kalamity budou probíhat až do jarních měsíců, dokud všechno dřevo nebude blíž k lesní cestě.