Zápisem na největší škole ve městě – ZŠ 28. října na sídlišti Špičák, prošlo včetně loňských odkladů celkem 146 dětí, z nichž 126 by mělo v září zasednout do lavic 1. tříd. „Pro dalších dvacet si rodiče požádali o odklad školní docházky a dvanáct z nich má zájem nastoupit do našeho přípravného ročníku," uvedl ředitel školy Libor Šmejda.

U zápisu museli předškoláci prokázat znalost barev i tvarů, pravolevé orientace či počítání do deseti.