Zlepšit náladu a potěšit je sem přišli jejich už „pravidelní kamarádi“, děti z českolipské mateřské školy Šikulka. Kromě vystoupení plné básniček a písní dostali staří lidé také papírové květiny, které samy děti vyrobily. Seniorům květiny rozdávaly postavy „Jaro“ a „Čáp“, které ztvárnily učitelky ze Šikulky.

Českolipská mateřinka není jedinou českolipskou školou, která chodí svými vystoupeními zpestřovat dny seniorů. Do nemocnice chodí nezřídka zahrát a zazpívat i žáci českolipské Základní umělecké školy a o zlepšení nálady se stará i dalších třináct dobrovolníků.

Mezi nimi také harmonikář Ota Vejskal z Kamenického Šenova, který dokáže navodit výbornou atmosféru a většinu pacientů do zpěvu
i zapojit. Pacienti z LDN se také zapojují do speciálních tvůrčích dílen, ve kterých malují, šijí, vyšívají či háčkují.