Návštěvníci novoborského náměstí mohli zavítat také k čertovské kovářské dílně, kde si mohli zakoupit přímo od čerta vánoční zvoneček.