Oslava sepětí člověka s přírodou bez nutnosti devastovat krajinu. Hlavní myšlenku Dne Země připomněl sobotní program ve Velkém Valtinově. I když byl v minulosti Den Země ve Valtinově spjatý především s protesty proti kontroverzní těžbě čediče na kopci Tlustec, obnovená tradice chce především ukázat, že region má co nabídnout místním i návštěvníkům.

Na valtinovském fotbalovém hřišti tak šlo v sobotu především o zábavu. Děti se mohly vyřádit na atrakcích, ve výtvarných dílnách nebo si „osahat" historické zemědělské stroje. Nechyběly stánky s regionálními výrobky, ukázka zásahu hasičů nebo podvečerní koncert.

„Loni dorazilo asi čtyři sta lidí, letos bych řekl, že byla návštěvnost ještě lepší. Akce se rozhodně vydařila," hodnotil oslavy Tomáš Řízek, předseda Sdružení na záchranu kopce Tlustec.

Význam krajinné dominanty připomněl nejen výstup k Vavrouškové mohyle na úpatí kopce, věnované památce prvního polistopadového ministra životního prostředí Josefa Vavrouška, ale také výstava „Život kopce Tlustec", do které se zapojilo téměř 150 školáků. „Výstava bude dále putovat po regionu," dodal Tomáš Řízek.

Že boj o záchranu kopce ještě není u konce, připomněli ve svých projevech hosté oslav. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který nad celou akcí převzal záštitu, znovu potvrdil, že kraj se při svém rozhodování o případném obnovení těžby bude řídit názorem místních samospráv a nepůjde proti vůli dotčených obcí.