Město umístilo na své internetové stránky takzvaný klikací rozpočet. „Jde o jednoduchou webovou aplikaci s aktuálními informacemi o příjmech a výdajích města. Díky této novince občané získají přímý přístup k informacím, jak město pracuje s veřejnými penězi," říká mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová. Aplikaci zájemci najdou na adrese http://rozpocet.mucl.cz.

Klikací rozpočet je součástí nového ekonomického a informačního systému, který město pořídilo na zpracování ekonomických agend a evidence. Nový systém se spojuje s elektronickými systémy města a úřadu. Cílem celého projektu je elektronizace administrativy, v oběhu už nebudou papíry, ale dokumenty v elektronické podobě respektující zákon o ochraně osobních údajů.

„Veškerou agendu bude možné vyřídit elektronicky, rychle a efektivně. Samozřejmostí bude dostupnost potřebných dat z jednoho místa a možnost různých výstupů v reálném čase," vysvětluje starostka města Romana Žatecká.

Počítačový program „Radnice" doplňuje např. portál občana, komunikuje s dalšími institucemi, hlavně Libereckým krajem nebo finančním úřadem. Nový systém pomáhá při tvorbě rozpočtu, evidenci smluv, a žádostí o finanční podpory města nebo při zajištění veřejných zakázek.