"Nájemníky zaskočil velký nedoplatek na energiích. Někteří z nich musejí doplácet například až dvanáct tisíc korun,“ vysvětluje Miloslava Hudaková, starostka Zákup. Zmíněné vyúčtování zahrnuje platby za veškeré služby, které jsou spojeny s užíváním bytu, mimo jiné za elektřinu ve společných prostorách, teplo, vodu či teplou vodu.

A právě u teplé vody bylo nejvíce nedoplatků. „Příčinou je, že se během roku třikrát navýšila cena. Realitní kancelář, jež se stará o naše byty ale včas nezareagovala a nájemníky na tuto skutečnost neupozornila, a ti tak nadále platili nízké zálohy,“ podotýká Miloslava Hudaková.

Zákupské městské byty spravuje Realitní kancelář Lubomír Kouba. „Lidé se domnívají, že vyúčtování naše kancelář provedla chybně. Ale tak tomu není, postupovali jsme správně, což můžeme samozřejmě doložit písemně,“ zdůrazňuje majitel realitní kanceláře Lubomír Kouba.

U družstevních bytů byla situace trochu jiná. Jejich nájemníkům se navýšení ceny energie promítlo hned druhý měsíc do výše záloh, která se automaticky zvedla. „Upozorňovala jsem Lubomíra Koubu, aby to samé udělal i v městských bytech. Jeho odpovědí bylo, že to nelze udělat automaticky, ale potřebuje k tomu souhlas uživatele bytu,“ říká Miloslava Hudaková.

Neupozornili jsme včas, přiznává realitní kancelář

Lubomír Kouba potvrzuje, že u družstevních bytů platí jiné nájemní předpisy než právě u městských. „U těch nemůže naše realitní kancelář sama od sebe zvyšovat zálohy. To smí pouze rada města,“ vysvětluje správce Kouba a vzápětí přiznává: „Moje chyba byla, že jsem ji neinformoval.“

Petici nespokojených uživatelů městských bytů zastupitelé vzali již na vědomí a zároveň uložili starostce města, aby svolala mimořádnou veřejnou schůzi nájemníků za přítomnosti správce městských bytů. „Proběhla již dvě jednání, a to v Zákupech a Nových Zákupech. Během nich se Lubomír Kouba snažil objasnit, proč k takové situaci došlo. Faktem ale zůstává, že včas neupozornili nájemníky,“ sděluje Miloslava Hudaková.

Zastupitelé si rovněž prosadili, aby starostka zajistila nezávislou kontrolu, která přešetří vyúčtování nákladů a záloh u městských bytů za celý loňský rok. Vše tak posoudí Státní energetická inspekce v Liberci, kam zákupská starostka zaslala všechny potřebné dokumenty na počátku týdne.

Realitní kancelář Lubomíra Kouby předložila již nové znění záloh za energie. V něm je však všem uživatelům bytů rozúčtována úplně stejná cena za metr čtvereční. „To nemůžeme akceptovat. Požadujeme, aby u každého bytu byla cena jiná,“ dodává starostka.