„Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí,“ informovala mluvčí radnice Radmila Pokorná. Z něj vyplývá, že místní v loňském roce vyřadili 29 951,48 kilogramu elektra. „Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 333,45 MWh elektřiny, 17 238,40 litrů ropy, 1 542,34 m3 vody a 14,34 tuny primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 71,63 tuny CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 322,09 tuny,“ vypočítala Pokorná.

IMPOZANTNÍ ČÍSLA

Podle společnosti ASEKOL výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu téměř pěti let.

Unikátní svítidlo Perlová opona ve firmě PRECIOSA-LUSTRY v Kamenickém Šenově.
FOTO: Perlová opona září díky vzrušení. Úžasný lustr vznikl v Kamenickém Šenově

ZASLOUŽÍ DÍK

„Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík,“ prohlásil šéf Asekolu Jan Vrba. Jak dodal, odborná studie posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektra. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. „Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, “ zdůraznil Vrba.